Η παρούσα ιστοσελίδα "www.radiolydia.gr" αποτελεί μέσο επικοινωνίας του Ραδιοφωνικού Σταθμού "Λυδία η Φιλιππησία" με το κοινό.

Παρακαλούμε να διαβάσετε τους Όρους Χρήσης προσεκτικά. Αυτοί είναι οι γενικοί Όροι που διέπουν την πρόσβασή σας και τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας. Αν δε συμφωνείτε μαζί τους, παρακαλούμε να μην προχωρήσετε περισσότερο στην ιστοσελίδα. Αν συνεχίσετε να την χρησιμοποιείτε και συμφωνείτε, είστε δεσμευμένοι από αυτούς τους Όρους. Ο Ραδιοφωνικός Σταθμός "Λυδία η Φιλιππησία" διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας. Παρακαλούμε να επισκέπτεστε την σελίδα προκειμένου να ελέγχεται τους όρους που ισχύουν.

Ορισμοί των εννοιών της Συμβάσεως
Περιεχόμενο: Σημαίνει δεδομένα και υλικό, που περιέχονται στην ιστοσελίδα και περιλαμβάνουν κείμενα, εικόνες, φωτογραφίες, σχεδιαγράμματα, γραφικές απεικονίσεις, μουσική και κάθε γενικά πνευματικό δημιούργημα που έχει ενσωματωθεί.

Όροι χρήσης: Σημαίνει την άτυπη συμφωνία ανάμεσα στο Ραδιοφωνικό Σταθμό και σ' εσάς που περιλαμβάνει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τόσο των χρηστών όσο και του Ραδιοφωνικού Σταθμού.

Ραδιοφωνικός Σταθμός: Σημαίνει το Ραδιοφωνικό Σταθμό "Λυδία η Φιλιππησία" με έδρα τη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Ελευθερίας 15 Αμπελόκηποι, ο οποίος εκπέμπει στα 94,2 FM.

Κοινό (ή επισκέπτης ή χρήστης): Σημαίνει εσάς, τον επισκέπτη της ιστοσελίδας, τον Χρήστη που συμμετέχετε σε αυτούς τους Όρους χρήσης. 

Κυριότητα Περιεχομένου
Το σύνολο του περιεχομένου της ιστοσελίδας ανήκει στο Ραδιοφωνικό Σταθμό "Λυδία η Φιλιππησία", σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αναπαραγωγή ή εκμετάλλευση του περιεχομένου της ιστοσελίδας
Απαγορεύεται, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδειά μας, η χρήση, εκμετάλλευση, αναδημοσίευση, αναπαραγωγή, αντιγραφή, με επεξεργασία ή χωρίς, του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Κατ' εξαίρεση, επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση και αντιγραφή τμημάτων του περιεχομένου σε απλό προσωπικό υπολογιστή για προσωπική χρήση, και πάντα υπό την προϋπόθεση της αναγραφής ως πηγής προέλευσής του του Ραδιοφωνικού Σταθμού, χωρίς αυτό να σημαίνει καθ' οιονδήποτε τρόπο παραχώρηση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας.

Αποθήκευση streaming ή άλλων media
Σε περίπτωση που οι χρήστες έχουν πρόσβαση σε υπηρεσίες streaming media, απαγορεύεται αυστηρά ή με οποιαδήποτε τεχνική μέθοδο αποθήκευση του stream σε τοπικά μέσα κάθε μορφής, εν όλω ή εν μέρει, στην ίδια ή σε άλλη μορφή αρχείου ήχου ή εικόνας (π.χ. wav, wma, mp3, mpeg κλπ) που υπάρχει σήμερα ή θα εφευρεθεί στο μέλλον.

"Δεσμοί" (links) προς άλλα sites
Η ιστοσελίδα μας δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπει μέσω «δεσμών», hyperlinks ή διαφημιστικών banner, ούτε εγγυάται τη διαθεσιμότητά τους. Προβλήματα που τυχόν προκύψουν κατά την επίσκεψη / χρήση των δικτυακών τόπων στους οποίους παραπέμπουμε ανάγονται αποκλειστικά και μόνο στη σφαίρα ευθύνης των αντίστοιχων δικτυακών τόπων, όπου και οφείλετε να απευθύνεστε. Η παραπομπή σε άλλους δικτυακούς τόπους γίνεται προς διευκόλυνση των χρηστών μας και σε καμία περίπτωση δεν δημιουργεί οιασδήποτε μορφής δέσμευση για οποιονδήποτε.

Υποχρεώσεις κοινού
Το κοινό που επισκέπτεται την ιστοσελίδα μας, οφείλει αφενός μεν να συμμορφώνεται με τους κανόνες και τις διατάξεις του Ελληνικού, Ευρωπαϊκού και Διεθνούς Δικαίου και τη σχετική νομοθεσία που διέπει τις τηλεπικοινωνίες, αφετέρου δε να απέχει από κάθε παράνομη και καταχρηστική χρήση του περιεχομένου και των υπηρεσιών της ιστοσελίδας μας. Επίσης, οφείλει να συμπεριφέρεται κόσμια, ευγενικά και διακριτικά κατά τη διάρκεια επίσκεψής του και χρήσης της ιστοσελίδας μας, ενώ απαγορεύεται ρητά η υιοθέτηση πρακτικών που αντίκεινται στην NETIQUETTE ( Κώδικας Συμπεριφοράς Χρηστών INTERNET). Οιαδήποτε ζημία προκληθεί στην ιστοσελίδα μας απορρέουσα από την κακή ή αθέμιτη χρήση των σχετικών υπηρεσιών από το κοινό ανάγεται στη σφαίρα της αποκλειστικής του ευθύνης.

Υπενθυμίζεται ότι οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται με σκοπό την πρόκληση βλάβης στα συστήματα, το περιεχόμενο, τα επιμέρους στοιχεία και την ιστοσελίδα γενικά, όπως επίσης και οποιαδήποτε ενέργεια αποσκοπεί στο να βλάψει τα συμφέροντα, το όνομα, την φήμη, την τιμή και την υπόληψή μας, αποτελούν, μεταξύ άλλων, και ποινικά αδικήματα, και μάς δίδουν το δικαίωμα να προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά των υπαιτίων.

Προστασία Προσωπικών Δεδομένων Κοινού
Ενδέχεται να απευθύνουμε προς το κοινό διάφορες φόρμες, στις οποίες θα παρέχει μη ευαίσθητα προσωπικά του στοιχεία. Τα στοιχεία αυτά ζητούνται για τον σκοπό της καλύτερης εξυπηρέτησης των χρηστών και για κανέναν άλλο σκοπό. Διαφυλάσσονται δε σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων, και προστατεύονται με τεχνικές μεθόδους, ώστε να μην είναι επιτρεπτή η πρόσβαση τρίτων σε αυτά. Σε κάθε περίπτωση οιοσδήποτε χρήστης έχει δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την διαγραφή των στοιχείων του από το τηρούμενο αρχείο μας. Επίσης, γνωστοποιούμε στους επισκέπτες ότι τηρούμε στοιχεία για την επισκεψιμότητα της ιστοσελίδας για στατιστικούς σκοπούς, τα οποία όμως στοιχεία τηρούνται ανώνυμα και δεν εξατομικεύονται ανά επισκέπτη.

Αποδοχή όρων
Η επίσκεψη στην ιστοσελίδα μας συνιστά ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων. Για ό,τι δεν προβλέπεται ρητά στην παρούσα συμφωνία, ισχύει η κείμενη νομοθεσία. Για την επίλυση διαφορών που ενδεχομένως θα προκύψουν από τη χρήση της ιστοσελίδας αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.
 
 
 

ΑΚΟΥΣΤΕ ΖΩΝΤΑΝΑ

ΤΩΡΑ:
Ιστορία του Ελληνικού Έθνους
 
1/3/2022
ΤΙ... ΔΕΝ ΘΑ ΜΑΣ ΡΩΤΗΣΕΙ Ο ΘΕΟΣ
spacer
1/3/2022
ΒΑΔΙΖΟΥΜΕ ΠΡΟΣ ΣΤΗΝ ΜΕΓΑΛΗ ΤΕΣΣΑΡΑΚΟΣΤΗ...
 
 
Σταθμός Νέα
To Λυδία FM στο κινητό σας, διαθέσιμο στο και | Βρείτε μας στο
O Λυδία Fm 94.2 έχει την άδεια της ΑΕΠΙ. Τα μουσικά έργα παρέχονται μόνο για ιδιωτική χρήση κάθε επισκέπτη/χρήστη και απαγορεύεται η με οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω εκμετάλλευση αυτών χωρίς την προηγούμενη άδεια της ΑΕΠΙ
Αρχείο Εκπομπών Δημοσιεύσεις
Πρόγραμμα Συνδέσεις
Ακούστε ζωντανά Επικοινωνία
Ημερολόγιο Όροι Χρήσης